تبلیغات کلیکی چیست؟

تبلیغات کلیکی چیست؟

تبلیغات کلیکی به نوعی از تبلیغات گفته می‌شود که تحت عنوان PPC هم شناخته می‌شود که نام آن در حقیقت از روش پرداخت آن گرفته شده است. در این روش پرداخت سفارش دهنده تبلیغ به ازای تعداد کلیک‌هایی که روی تبلیغ انجام می‌شود هزینه پرداخت می‌کند. از این رو این تبلیغ‌ها سبب...